Företagarföreningarna

 

Vellinge Näringsliv är en gemensam anslagstavla och mötesplats för

aktörer som vill främja näringslivet i Vellinge kommun

Samverkan mellan kommun och näringsliv!

 

Näringslivsdagen och Stjärnkväll på våren och den kommande höstmässan arrangeras gemensamt av Företagarna Vellinge, Nätverket GRID, VFFG och Vellinge Kommun - för att visa kommunens företagare och invånare den bredd som gör att Vellinge utses till en av de mest företagsvänliga kommunerna i Sverige varje år.

Grid är ett nätverk för företagande kvinnor bosatta eller verksamma i Vellinge kommun som har funnits sedan 1999.

Vår hjärtefråga är att kvinnor som vill ska kunna driva framgångsrika företag. Det är en förutsättning för tillväxt i vår kommun Vellinge.

Tillsammans vill vi verka för stabila, starka och säkra företagande kvinnor i kommunen.

 

 

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi företräder ca 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi finns över hela landet med 18 regionkontorkontor och ca 260 lokalföreningar och mötesplatser. I Vellinge har vi funnits sedan 2006.

VFFG är en lokalt förankrad företagarförening som gemensamt arbetar för en bra företagssamhet i Vellinge Kommun. Vårt nätverk ger möjlighet att få lokala affärer, men också att lära känna andra företagare. Det ger möjlighet att utbyta tankar och kanske kunna ta svåra beslut lättare. Vi är med och påverkar utformningen av tätorterna och engagerar oss i nya projekt/verksamheter för att få hit företag som ger sysselsättning och är levande verksamheter.

 

Vellinge är med drygt 4 000 företag en företagstät kommun. Övervägande delen (cirka 85 %) består av småföretag som sysselsätter färre än fem anställda. Vellinge är omvittnat en mycket företagarvänlig kommun. Kommunen har hamnat på topplaceringar i Svenskt Näringslivs rankning av lokalt företagsklimat flera år i följd. Placeringarna som etta eller tvåa av 290 kommuner talar ett tydligt språk. Vellinge har ett av landets bästa företagsklimat!

 

Copyright © All Rights Reserved